بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/11
کل خالص ارزش دارائی ها 109,994,131,002 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,025,156 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,025,156 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,029,784 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 107,295

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه زرین پاسارگاد

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/01/14

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك پاسارگاد

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

ضامن نقد شوندگی:

بانك پاسارگاد

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك پاسارگاد

مدیران سرمایه گذاری:

محمد بحراني جهرمي، مصطفي اكبريان، سيد محمدرضا امامي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رايمند و همكارارن

نمودار‌ها