بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه زرین پاسارگاد به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار (٠/٠٠٥) درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ٢٠ میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق و تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه پنج در هزار(0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 02/0 دو درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپرده های بانکی به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه یک در هزار(٠.٠٠١) از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق،که حداقل ١٠٠ و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه یک در هزار (0.001) از ارزش دارایی های صندوق به جز گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی که حداقل 1 و حداکثر 10 میلیون ریال خواهد بود
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 200 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک در هزار (0.001) خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : 1- 250.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 5،000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3- 800ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها (ارزش دارایی ها به میلیارد ریال ) از صفر تا 30،000 ریال | ضریب 0/00005 از 30،000 ریال تا 50،000 ریال | ضریب 0/00003 بالای 50،000 ریال | ضریب 0/00001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : به واحدهای سرمایه گذاری خریداری شده که قبل از پایان ١٠ روز از تاریخ خرید،ابطال شوند هیچ گونه مابه التفاوتی نسبت به نرخ صدور تعلق نخواهد گرفت.به عبارت دیگر در صورت ابطال واحدهای سرمایه گذاری قبل از ده روز،نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری برابر با نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری خواهد بود. مدیر