بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
تشکیل مجمع مورخ 1398/06/26 ساعت 10:00 1398/06/26
دعوت به مجمع مورخ 1398/06/26 ساعت 10:00 1398/06/16
دعوت به مجمع مورخ 1398/05/16 ساعت 10:00 1398/05/07
تشکیل مجمع مورخ 1398/05/01 ساعت 10:00 1398/05/01
دعوت به مجمع مورخ 1398/05/01 ساعت 10:00 1398/04/25
تشکیل مجمع مورخ 1397/07/17ساعت 10:00 1397/07/17
کنسل شدن مجمع مورخ 97/07/08 صندوق و اعلام تاریخ مجمع جدید 1397/07/07
تائید صدور و ابطال واحدها در روز ثبت درخواست 1397/06/27
توقف ثبت درخواست صدور تا اطلاع ثانوی 1397/06/27
دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 1397/07/08ساعت 10:00 1397/06/26
تشکیل مجمع مورخ 1397/06/12 ساعت 11:00 1397/06/12
دعوت به مجمع روز دوشنبه مورخ 1397/06/12 ساعت 11:00 1397/05/30
تشکیل مجمع مورخ 1397/05/03صندوق اندیشه زرین پاسارگاد 1397/05/03
دعوت به مجمع روز چهارشنبه مورخ 1397/05/03 ساعت 08:00 1397/04/23
مجمع مورخ 1396/12/26 ساعت 11:00 صندوق اندیشه زرین پاسارگاد تشکیل گردید. 1396/12/26
دعوت به مجمع روز شنبه مورخ 1396/12/26 ساعت 11 1396/12/15
دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 3 دی ماه 1396ساعت 11 1396/09/20
چاپ اطلاعات مجمع مورخ 1396/06/12 در روزنامه فرصت امروز 1396/08/17
مجمع اندیشه زرین پاسارگاد در مورخ 1396/08/06 ساعت 11 با حضور صد در صد دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل گردید. 1396/08/06
آغاز مجدد صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق اندیشه زرین پاسارگاد 1396/08/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پاسارگاد مورخ 1396/08/06 1396/07/30
دعوت به مجمع سالانه منتهی به 1396/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه زرین پاسارگاد 1396/06/01
کاهش نرخ پیش بینی سود صندوق 1395/12/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد 1395/11/06
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق اندیشه زرین پاسارگاد 1395/05/30
اطلاعیه: عدم صدور واحد جديد در صندوق سرمايه‌گذاري اندیشه زرین پاسارگاد 1395/03/08
افزایش سقف واحدهای صندوق 1395/02/05
واریز سود صندوق تا فروردین ماه ١٣٩٥ 1395/02/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا 1395/01/29
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد 1394/12/18