بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانک پاسارگاد 39,000 %97.50
2 کارگزاری بانک پاسارگاد 400 %1.00
3 شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان 200 %0.50
4 شرکت سرمایه گذاری پارس آریان 200 %0.50
5 گروه ارزش آفرینان پاسارگاد 200 %0.50